Kesztölc Kestúc

keresés

Önkormányzatunk idén is támogatja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételét. A pályázati kiírás honlapunkról letölthető. Beadási határidő: november 7.

Kesztölc község Önkormányzata kiírja az „A” és „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot kizárólag szociálisan rászoruló, felsőfokú oktatásban, szakképzésben részt vevő hallgatók, vagy 2018. évben felvételizők részére, akik az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkeznek.

Az ösztöndíj időtartama:

„A” típus 10 hónap / 2 félév/   már megkezdett tanulmányok esetén

„B” típus 3x10 hónap /6 félév/ 2018-ben felvételt nyerő hallgatók számára

Támogatott képzésre vonatkozó keretidő:

államilag támogatott képzés 12 félév /fogyatékkal élő hallgatónál 4 félévvel növelhető/

költségtérítéses képzés 16 félév

A pályázat rögzítésének és benyújtásának végső határideje: 2017. november 7.

A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Kesztölc, Szabadság tér 11.

Csatolandó dokumentumok:

  • Hallgatói jogviszony igazolás eredeti példány! „B” típusnál nem reveláns
  • igazolás a pályázó háztartásában élők 1 főre eső jövedelméről (munkáltatói keresetigazolás, nyugdíj, családi pótlék, gyermektartás stb összegéről igazolás, vagy bankszámla kivonat, postai feladószelvény)
  • A szociális rászorultság igazolására az alábbi egyéb okiratok:
  • a hallgató tartós betegsége esetén igazolás a háziorvostól
  • magas összegű lakáscélú hiteltörlesztés összegéről banki igazolás
  • gyermektartás fizetése esetén igazolás a fizetendő összegről
  • egyéb, a pályázó által fontosnak tartott dokumentum

 

A pályázati űrlap kizárólag elektronikus úton tölthető ki az alábbi linken:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Regisztráció után lehet az adatlapot kitölteni, majd 1 kinyomtatott, aláírt példányt kell a mellékletekkel együtt beküldeni a Polgármesteri Hivatalba.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető a www.kesztolc.hu oldalon, a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető a www.emet.gov.hu oldalról.

Nem részesülhet Bursa Hungarica támogatásban a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója, doktori képzésben részt vevők, kizárólag külföldi intézménnyel jogviszonyban állók.

                                                                                          

                                                                            Vöröskői István s.k.

                                                                                 polgármester

Borítókép: Somorjai Ede fényképe

Olvasta már?

A Kesztölci Kiserdei Óvoda felújítása

Kedvezményezett: Kesztölc Község Önkormányzata Projekt címe: A Kesztölci Kiserdei Óvoda felújítása Támogatás összege: 300 000 000 Ft Támogatás mértéke: 100% Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00013 Projekt hely...

Kesztölc csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése II. ütem

Kesztölc csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése II. ütem Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00041 Kedvezményezett: Kesztölc Község Önkormányzata Támogatás összege: 50 000 000 Ft Támogatás mértéke: 100% Projekt címe: Kesztölc ...

Köszönet nyilvánítás a kesztölci lakosoknak

Kesztölc község Önkormányzata, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nevében szeretnénk megköszönni a kesztölci lakosoknak a tartós élelmiszer gyűjtést, valamint a felajánlott élelmiszer utalványokat, mellyel szebbé tehettük a községü...

Köszönet nyilvánítás a cipős doboz akció szervezőinek

Kesztölc község Önkormányzata, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nevében szeretnénk megköszönni a cipős doboz akció szervezőinek és adományozóinak azt a rengeteg ajándékot, mellyel szebbé tehettük a községünkben élő rászoruló gyer...