Kesztölc Község Önkormányzata idén is csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz. Az önkormányzat vállalta, hogy a 2021/2022. tanévben is hozzájárul azon kesztölci diákok tanulmányaihoz, akik a pályázati feltételeknek megfelelnek.
Az „A” típusú pályázati kiírásra benyújtott 15 db pályázatból valamennyi megfelelt a pályázati kiírásnak, az összes pályázó támogatásban részesült 3.000,- és 6.000,- Ft/hó közötti összegben a 2020/21 tanév II. félévében és a 2021/22.
tanév I.félévében összesen 10 hónapon keresztül.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) a helyi önkormányzat által biztosított ösztöndíjrészt ugyanannyival, de maximum havi 5.000 forinttal egészíti ki.
A bírálati anyagot továbbítjuk az EMET részére, ők az EPER-Bursa rendszeren keresztül 2021. március 9-ig értesítik a támogatott pályázókat a teljes ösztöndíj összegéről, és az ösztöndíj folyósításának módjáról.
Az ösztöndíj folyósításának megkezdése: 2021. április 10. Tanulmányaikhoz sok sikert kívánok!

Farkas Krisztina

polgármester

Olvasta már?

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Kesztölci Kiserdei Óvoda Kestúcka Materská Skola Horicka a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kesztölci Kiserdei Óvoda Kestúcka materská skola "Horicka" óvodapedagógus mun...

Északdunántúli Vízmű Zrt tájékoztatója

Tisztelt Lakosok! Az ÉDV Zrt tájékoztatja a tisztelt lakosokat, hogy a település csatornahálózatán található átemelőkben, az utóbbi időben egyre gyakoribb probléma a csatornaidegen anyagok (nem papír alapú higiéniai termékek, törlőkendők, rongy...

Adózási tájékoztató 2021

Gépjárműadó A költségvetési törvény értelmében a gépjárműadóból származó bevétel 2021. január 1-jétől a központi költségvetést illeti meg. Emiatt a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatok...