Az elektronikus hírközlési építmények engedélyezésének és bejelentéssel történő legalizálásának feltételeit az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról
szóló 20/2020. (XII.18.) NMHH rendelet írja elő.

Az elektronikus hírközlési építmények engedélyezését – 2013. július 1-jétől az antennák, antennatartó szerkezetek, valamint az azokhoz tartozó műtárgyak tekintetében is – Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala végzi.
Ebben a témakörben az elmúlt 1 évben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatalától a Polgármesteri Hivatalba nem érkezett szakhatósági megkeresés, mert a jogszabály előírásai alapján: építési vagy bontási engedély, illetve bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek körébe tartozik többek között:

- 15,0 m 2 -nél nem nagyobb alapterületű és 4,0 m-nél nem magasabb elektronikus hírközlési eszközök elhelyezésére szolgáló építmény földfelszínen vagy

– az építmény tartószerkezete megerősítésének szükséglete nélkül – építményen való
elhelyezése vagy bontása;

- antennatartó szerkezet létesítése vagy bontása, ha annak bármely irányú mérete, a legnagyobb fizikai kiterjedése

– a villámvédelmet szolgáló eszköz hosszát nem számítva

– a 6,0 m-t nem haladja meg;

Továbbá azért sem érkezett megkeresés a Polgármesteri Hivatalba, mert önkormányzati területet nem érint, az építmény magánterületen létesült.

Olvasta már?

Egyszeri pénzbeli támogatás

Kesztölc község Képviselő-testülete a - vírushelyzetre tekintettel a Kesztölcön lakcímmel rendelkező Kesztölci Kiserdei Óvodába beíratott óvodások, a Kesztölcön lakcímmel rendelkező, Kincses József Általános Iskola tanulói, illetve a kesztölci lak...

Közmeghallgatás 2021

M E G H Í V Ó Kesztölc Község Képviselő-testülete 2021. december 1. (szerda) 17.00-kor  K ö z m e g h a l l g a t á s t  tart, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk a község lakosságát Az közmeghallgatás helye: Községi Klu...

Tájékoztatás fakivágásról

Tisztelt Lakosaink! Ezúton értesítjük Önöket, hogy 2021. szeptember 20-án az Erdészeti hatóság engedélyével fakivágási munkálatok kezdődnek az Esztergomi utca végén az Erzsébet parkban és a Major utca végén a régi buszfordulónál. Az elöregedett...