Hirdetmény a településrendezési eszközök felülvizsgálatának megindításáról!

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Érdekeltek!

Kesztölc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat felülvizsgálatát kezdeményezi.

A felülvizsgálat Kesztölc község teljes közigazgatási területét érinti.

Ennek keretében tájékoztatom Önöket, hogy a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelet értelmében a felülvizsgálattal kapcsolatban írásbeli észrevételt tehet postai úton, a polgármesternek címezve (2517 Kesztölc Szabadság tér 11.), vagy az epites@kesztolc.hu email címen., 2019. április 19-én (péntek) 10 óráig. Az véleménynek tartalmaznia kell a véleményező nevét, postai illetve email címét, telefonszámát, s az észrevétel pontos tárgyát. Az erre vonatkozó űrlap letölthető az önkormányzat www.kesztolc.hu honlapjáról, vagy beszerezhető a Kesztölci Polgármesteri Hivatalban Fodor Krisztina műszaki ügyintézőnél.

Tájékoztatom továbbá az érintetteket, hogy a településrendezési eszközök felülvizsgálata eljárás tájékoztató szakasza részeként jelen hirdetményt közzé tesszük a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett önkormányzati hirdető felületen, a www.kesztolc.hu honlapon, valamint az említett témában

LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartunk

2019. április 11-én (csütörtök) 18 órakor a Községi Klubban (Kesztölc, Szabadság tér 16.)

Észrevételeiket, segítőkészségüket, a megfelelő színvonalú településrendezési eszközök kidolgozásához adott támogatásukat előre is köszönjük.

Kesztölc, 2019. április 3.

Tisztelettel:

Olvasta már?

Pályázat óvodapedagógusi mukakör betöltésére

Kesztölci Kiserdei Óvoda Kestúcka Materská Skola Horicka a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kesztölci Kiserdei Óvoda Kestúcka materská skola "Horicka" Óvodap...