Hirdetmény a településrendezési eszközök felülvizsgálatának megindításáról!

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Érdekeltek!

Kesztölc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat felülvizsgálatát kezdeményezi.

A felülvizsgálat Kesztölc község teljes közigazgatási területét érinti.

Ennek keretében tájékoztatom Önöket, hogy a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelet értelmében a felülvizsgálattal kapcsolatban írásbeli észrevételt tehet postai úton, a polgármesternek címezve (2517 Kesztölc Szabadság tér 11.), vagy az epites@kesztolc.hu email címen., 2019. április 19-én (péntek) 10 óráig. Az véleménynek tartalmaznia kell a véleményező nevét, postai illetve email címét, telefonszámát, s az észrevétel pontos tárgyát. Az erre vonatkozó űrlap letölthető az önkormányzat www.kesztolc.hu honlapjáról, vagy beszerezhető a Kesztölci Polgármesteri Hivatalban Fodor Krisztina műszaki ügyintézőnél.

Tájékoztatom továbbá az érintetteket, hogy a településrendezési eszközök felülvizsgálata eljárás tájékoztató szakasza részeként jelen hirdetményt közzé tesszük a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett önkormányzati hirdető felületen, a www.kesztolc.hu honlapon, valamint az említett témában

LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartunk

2019. április 11-én (csütörtök) 18 órakor a Községi Klubban (Kesztölc, Szabadság tér 16.)

Észrevételeiket, segítőkészségüket, a megfelelő színvonalú településrendezési eszközök kidolgozásához adott támogatásukat előre is köszönjük.

Kesztölc, 2019. április 3.

Tisztelettel:

Olvasta már?

Egyszeri pénzbeli támogatás

Kesztölc község Képviselő-testülete a - vírushelyzetre tekintettel a Kesztölcön lakcímmel rendelkező Kesztölci Kiserdei Óvodába beíratott óvodások, a Kesztölcön lakcímmel rendelkező, Kincses József Általános Iskola tanulói, illetve a kesztölci lak...

Közmeghallgatás 2021

M E G H Í V Ó Kesztölc Község Képviselő-testülete 2021. december 1. (szerda) 17.00-kor  K ö z m e g h a l l g a t á s t  tart, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk a község lakosságát Az közmeghallgatás helye: Községi Klu...

Tájékoztató bázisállomással kapcsolatban

Az elektronikus hírközlési építmények engedélyezésének és bejelentéssel történő legalizálásának feltételeit az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 2...

Tájékoztatás fakivágásról

Tisztelt Lakosaink! Ezúton értesítjük Önöket, hogy 2021. szeptember 20-án az Erdészeti hatóság engedélyével fakivágási munkálatok kezdődnek az Esztergomi utca végén az Erzsébet parkban és a Major utca végén a régi buszfordulónál. Az elöregedett...